Investorovi garantujeme ...

 • kompletnú stavebnú činnosť od prvých ideí, až po prevzatie diela investorom
 • projekt v zmysle špecifikácií investora s návrhmi optimalizácie (cena, kvalita,...)
 • prevedenie diela v súlade s požiadavkami investora, vrátane efektívnych riešení
 • cenu, ktorá zodpovedá požiadavkám investora
 • pevnú cenu v rámci zmluvy v súlade s dohodnutými podmienkami a špecifikáciami
 • vysokú kvalitu prevedenia diela
 • bezproblémovú komunikáciu s investorom pri jeho požiadavkách na zmenu a úpravy

Investorovi ponúkame ...

 • kompletnú dodávku stavieb na kľúč:
  • priemyselné stavby
  • bytové a občianské stavby
  • polyfunkčné stavby
 • rekonštrukcie objektov
 • prípravné práce pre stavbu
 • kalkulácie a rozpočty
 • inžinierskú činnosť
 • koordinačná a poradenská činnosť
 • činnosť stavbyvedúceho
 • činnosť stavebného dozora