Do portfólia pozemkov INGOS,  a.s. patria aj pozemky, ktoré sa nachádzajú medzi golfovým areálom Black Stork a obcou Veľká Lomnica. Poloha pozemkov je pod termálnym kúpaliskom Aquagolf, ktorého výstavba sa plánuje v blízkej budúcnosti.

Účel:

Účelom zámeru investora je vybudovanie 70 apartmánov s príslušenstvom a zázemím v prekrásnom prostredí s výhľadom na Vysoké Tatry a priamym prepojením na golfový areál a termálne kúpalisko.

Umiestnenie:

 • Východné Slovensko
 • Prešovský samosprávny kraj
 • Kežmarok
 • Katastrálne územie Veľká Lomnica

Pozemky:

 • celková plocha 4.428 m2

Objekty:

3 apartmánové domy

 • zastavaná plocha 1.330 m2
 • počet podlaží - 4
 • úžitková plocha 5.320 m2

Dopravné napojenie:

 • na D1 Bratislava - Žilina - Prešov - Košice 1,5 km
 • na Poprad - Kežmarok
 • vo Veľkej Lomnici na Tatranskú Lomnicu

Technická infraštruktúra:

 • spracováva sa projektová dokumentácia
 • k pozemku bude realizovaný aj teplovod z vrtu

Právny stav:

 • 4.428 m2 pozemkov vo vlastníctve INGOS a.s.
 • Územie podľa územného plánu určené na IBV 4 podlažných objektov ( 2 nadzemné podlažia + dve podkrovné podlažia)