LOKALITA


 

 • Východné Slovensko
 • Košický samosprávny kraj
 • Košice / Šaca
 • Katastrálne územie železiarne

 

POZEMKY


 

 • celková disponibilná plocha 250.000 m2

 

DOPRAVNÉ NAPOJENIE


 

 • na južnú trasu Bratislava - Košice 0,5 km
 • na letisko Košice 10 km
 • vlečkový systém prepojený so železničnými dráhami Slovenskej republiky - na pozemku
 • vlečkový systém prepojený so železničným systémom U.S.Steel Košice - na pozemku
 • INTERPORT - logistický prekládkový areál so sieťou koľají širikorozchodného typu s priamym napojením na Ukrajinské a Ruské železnice - 7,5 km
 • plánované prepojenie budovanej diaľnice Bratislava - Košice - Užhorod (UA) E58 s diaľnicou Košice - Miskolc (HU) E71 - 100 m
 • plánované prepojenie budovanej diaľnice Bratislava - Košice - Miskolc (HU) E71 - Michalovce (UA) E50 - 100 m

 

DIAĽNICE

 

 • Bratislava - Žilina - Prešov - Košice - Užhorod (UA) E50 vo vzdialenosti 100 m od pozemku

 

TECHNICKÁ INFAŠTRUKTÚRA 

 • rozvod pitnej vody
 • kanalizácia a odvod dažďových vôd
 • rozvod zemného plynu
 • elektrická prípojka
 • horúca voda a para
 • technické plyny
 • nákladná železničná vlečka

 

PRÁVNY STAV


 

 • 250.000 m2 vo vlastníctve INGOS a.s.
 • schválený územný plán pre priemyselnú výstavbu
 • možný začiatok realizácie 04/2009