Schnellecke 3 Montážna a skladová hala
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:   09/2014-03/2015
Miesto výstavby:Bratislava
Investor:SCHNELLECKE SLOVAKIA, s.r.o.
Technické údaje:19.400 m2 (úžitková plocha)
Celkový náklad:7.700.000 EUR
 

žiadne správy.