žiadne správy.

NPL S s.r.o. výrobná hala
INGOS:dodávateľ stavebnej časti
Doba výstavby:05/2006 - 09/2006
Miesto výstavby:Zlaté Moravce
Investor:ZM Invest s. r. o.
Technické údaje:úžitková plocha 3970 m2
Celkový náklad:960 tis. Eur