žiadne správy.

LVD S3, a. s. Výrobný závod
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:11/2010 - 06/2011
Miesto výstavby:Tornaľa
Investor:LVD S3, a. s.
Technické údaje:úžitková plocha 4.500m2
Celkový náklad:3,7 mil EUR