žiadne správy.

SAS Automotive, s. r. o. Prístavba skladovej a výrobnej haly, parkovisko
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:09/2011 - 01/2012
Miesto výstavby:Devínska Nová Ves
Investor:DaK Küster, s. r. o.
Technické údaje:1.600 m2
Celkový náklad:1.600.000 EUR