žiadne správy.

Terbo s.r.o. výrobný komplex
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:11/2004 - 07/2005
Miesto výstavby:Hurbanovo - Zelený Háj
Investor:Terbo s.r.o.
Technické údaje:úžitková plocha 1.800 m2
Celkový náklad:630 tis. Eur