žiadne správy.

Molex Slovakia a.s. výrobná hala sieťotlače
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:05/2003 - 07/2003
Miesto výstavby:Kechnec
Investor:Molex Slovakia a.s.
Technické údaje:úžitková plocha 3.680 m2
Celkový náklad:3,9 mil. Eur