žiadne správy.

McSyncro II Montážna a skladová hala
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:08/2012 - 01/2013
Miesto výstavby:Devínska Nová Ves
Investor:DNV Syncro, s. r. o.
Technické údaje:4.000 m2
Celkový náklad:1.900.000 EUR