žiadne správy.

Fenestra SK s.r.o. výrobná hala
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:11/2006 - 02/2007
Miesto výstavby:Zlaté Moravce
Investor:FENESTRA SK, spol. s r. o.
Technické údaje:úžitková plocha 4100 m2
Celkový náklad:2,3 mil. Eur