žiadne správy.

IMOS - Systemair s.r.o. výrobná hala
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:10/2005 - 12/2005
Miesto výstavby:Kalinkovo
Investor:IMOS - ASEK, s. r. o.
Technické údaje:úžitková plocha 1 000m2
Celkový náklad:280 tis. Eur