žiadne správy.

Schnellecke Slovakia Ltd. II skladovo-montážna hala
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:09/2007 - 03/2008
Miesto výstavby:Bratislava - DNV
Investor:J&T Real Estate a. s.
Technické údaje:úžitková plocha 5.000 m2
Celkový náklad:2,3 mil. Eur