žiadne správy.

HQM Montážna a skladová hala
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:12/2012 - 07/2013
Miesto výstavby:Devínska Nová Ves
Investor:Bazin, s. r. o.
Technické údaje:7.000 m2
Celkový náklad:3.000.000 EUR