žiadne správy.

Pankl Automotive a.s. výrobná hala
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:09/2007 - 05/2008
Miesto výstavby:Topoľčany
Investor:Pankl Racing Systems AG.
Technické údaje:úžitková plocha 8.600 m2
Celkový náklad:5,3 mil. Eur