žiadne správy.

Areál EDM Nižná Prístavba výrobno-skladových hál
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:   11/2013-08/2014
Miesto výstavby:Nižná
Investor:EDM, s.r.o.
Technické údaje:6.100 m2
Celkový náklad:3.800.000 EUR