žiadne správy.

DaK Küster, s. r. o. - Faurecia Slovakia, a. s. montážna a skadová hala
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:10/2010 - 04/2011
Miesto výstavby:Devínska Nová Ves
Investor:DaK Küster, s. r. o.
Technické údaje:3.800 m2
Celkový náklad:2,6 mil. EUR