žiadne správy.

Estamp Slovakia s.r.o. výrobná hala
INGOS:dodávateľ stavebnej časti
Doba výstavby:05/2006 - 09/2006
Miesto výstavby:Zlaté Moravce
Investor:ZM Invest s. r. o.
Technické údaje:úžitková plocha 4690 m2
Celkový náklad:1,3 mil. Eur