žiadne správy.

IKO Slovakia s.r.o. výrobná hala
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:08/2009 - 04/2010
Miesto výstavby:Senica
Investor:IKO Slovakia s.r.o.
Technické údaje:úžitková plocha 14.000 m2
Celkový náklad:7,2 mil. Eur