žiadne správy.

Magna Cosma Int. montážna a skladová hala
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:09/2008 - 04/2009
Miesto výstavby:Bratislava DNV
Investor:J&T Real Estate a. s.
Technické údaje:úžitková plocha 20.000 m2
Celkový náklad:12,3 mil. EUR