žiadne správy.

Transtrade s.r.o. - Jesus Martinez Ruíz, S.L. logistický sklad
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:06/2005 - 10/2005
Miesto výstavby:Ivánka pri Dunaji
Investor:Transtrade - Jesus Martinez Ruíz, S.L.
Technické údaje:úžitková plocha 2.800 m2
Celkový náklad:1,3 mil. Eur