žiadne správy.

Molex Slovakia a.s. veľkokapacitný sklad
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:10/2002 - 12/2002
Miesto výstavby:Kechnec
Investor:Molex Slovakia a.s.
Technické údaje:úžitková plocha 5.100 m2
Celkový náklad:4,3 mil. Eur