žiadne správy.

Benteler Distribution Slovakia s.r.o. príprava, skladovanie a expedícia oceľového tyčového materiálu
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:07/2005 - 11/2005
Miesto výstavby:Pusté Úľany
Investor:Benteler Distribution Slovakia s. r. o.
Technické údaje:úžitková plocha 8.000 m2
Celkový náklad:2,7 mil. Eur