žiadne správy.

BOURBON AUTOMOTIVE PLASTICS Prístavba výrobno-skladových hál
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:   04/2013-09/2013
Miesto výstavby:Dolný Kubín
Investor:Bourbon Automotive Plastics Dolný Kubín, s.r.o.
Technické údaje:2.000 m2
Celkový náklad:2.000.000 EUR