žiadne správy.

Garay - II. etapa Montážna hala

INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:08/2011 - 12/2011
Miesto výstavby:Devínska Nová Ves
Investor:GARAY SLOVAKIA, s. r. o.  
Technické údaje:2.000 m2
Celkový náklad:1.300.000 EUR