žiadne správy.

Schnellecke Slovakia Ltd. I skladovo-špedičná hala
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:08/2007 - 01/2008
Miesto výstavby:Bratislava - DNV
Investor:J&T Real Estate a. s.
Technické údaje:úžitková plocha 10.000 m2
Celkový náklad:4,6 mil. Eur