žiadne správy.

ArcelorMittal Tallored Blanks Senica, s.r.o. Skladová a výrobná hala
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:04/2012 - 11/2012
Miesto výstavby:Senica
Investor:ArcelorMittal Tallored Blanks Senica, s.r.o.
Technické údaje:8.600 m2
Celkový náklad:4.600.000 EUR