žiadne správy.

Tukový priemysel Nitra s.r.o. veľkokapacitný sklad
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:10/2004 - 7/2005
Miesto výstavby:Nitra
Investor:Tukový priemysel, a.s. Nitra
Technické údaje:úžitková plocha 13.400 m2
Celkový náklad:5 mil. Eur