žiadne správy.

Výrobný závod LVD S3 – 2.etapa Výrobný závod
INGOS:generálny dodávateľ
Doba výstavby:   11/2013-05/2014
Miesto výstavby:Tornaľa
Investor:LVD S3, a.s.
Technické údaje:3.500 m2
Celkový náklad:2.000.000 EUR